Zgłoszenie konia do rejestru

Wypełnij zgłoszenie w formularzu poniżej lub pobierz plik DOXC na dysk, uzupełnij i dostarcz do siedziby OZHK Rzeszów.

  Typ zdarzenia

  Dane zgłaszanego koniowatego  W przypadku konia pełnej krwi angielskie i czystej krwi arabskiej oraz konia sprowadzonego z zagranicy należy podać tylko kraj urodzenia.  Zgłoszenie koniowatego do rejestru należy złożyć do OZHK/WZHK na którego terenie stacjonuje koniowaty.

  Dane hodowcy koniowatego
  Dane właściciela koniowatego - jeśli właściciel nie jest hodowcą
  Adres do korespondencji - jeśli inny niż podany powyżej  *dane wymagane

  Informacja!

  OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

   

  Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

   

  W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712