Cennik opłat

Cenniki Opłat na 2023 rok

Okręgowy związek Hodowców Koni w Rzeszowie w załączeniu przedstawia cennik opłat obowiązujący od 2023 roku cennik opłat dotyczących identyfikacji koniowatych 2023 Uchwała OZHK- cennik opłat na 2023 r

Czytaj dalej »

Cennik opłat obowiązujący w 2021r.

Uchwała nr      5/2020 Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowiez dnia 16.12.2020r. Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koniw Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2021r 1.

Czytaj dalej »

Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych w 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

* Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego 79,20  zł * Zarejestrowanie koniowatego 41,80  zł * Wydanie paszportu   4,00  zł * Elektroniczna identyfikacja koniowatego 71,20  zł * Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny) 53,50  zł * Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku

Czytaj dalej »

Cennik opłat obowiązujący w 2020r.

Uchwała nr      12/2019 Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 20.12.2019r. Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w

Czytaj dalej »

Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych w 2020 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  * Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego 79,20  zł * Zarejestrowanie koniowatego   41,80  zł * Wydanie paszportu   4,00  zł * Elektroniczna identyfikacja koniowatego   71,20  zł * Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny) 53,50  zł   * Sprawdzenie

Czytaj dalej »

Cennik opłat na 2019r.

Uchwała nr      14/2018         Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 19.12.2018r.             Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w

Czytaj dalej »

Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych w 2019 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  * Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego 79,20  zł * Zarejestrowanie koniowatego   41,80  zł * Wydanie paszportu   4,00  zł * Elektroniczna identyfikacja koniowatego   71,20  zł * Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny) 53,50  zł   * Sprawdzenie

Czytaj dalej »

Cennik opłat na 2018r.

 Uchwała Nr. 23/2017 Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 28.12.2017r. Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd Związku ustaliłi i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców

Czytaj dalej »

Cennik opłat zootechnicznych na 2017r.

Uchwała nr      13/2016 Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 29.12.2016r. Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w

Czytaj dalej »

Cennik opłat zootechnicznych na 2016r.

Uchwała nr 9/2015 Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 21.12.2015r. Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców

Czytaj dalej »

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712