KALENDARZ IMPREZ HODOWLANO-SPORTOWYCH organizowanych i współorganizowanych przez OZHK w Rzeszowie w 2020r.

DZIEŃ, MIESIĄCNAZWA  IMPREZYSTATUS
21  marzecPOKAZ HODOWLANY OGIERÓWODWOŁANA
18 kwiecieńPRÓBA ZAPRZĘGOWA OGIERÓW ZIMNOKRWISTYCHODWOŁANA
25 kwiecieńPOLOWA PRÓBA WIERZCHOWA KLACZY RAS SZLACHETNYCHODWOŁANA
30 majCZEMPIONAT HODOWLANY KONI RAS SZLACHETNYCHODWOŁANY
7 czerwiec XII PARADA KONNA – CZEMPIONAT HODOWLANY KLACZY ŚLĄSKICH I ZIMNOKRWISTYCHODWOŁANA
13-14 czerwiecŚCIEŻKA HUCULSKA NA „ŚMIDOWEJ”kwalifikacja do MPKHcODWOŁANA
27-28 czerwiecXXII REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH CZEMPIONAT HODOWLANYKLACZY RASY ŚLĄSKIEJODWOŁANA
5 lipiecIV WOJEWÓDZKA WYSTAWA KONI RASY ŚLĄSKIEJODWOŁANA
12 lipiec XV WOJEWODZKA WYSTAWA KONI ZIMNOKRWISTYCHODWOŁANA
8-9 sierpieńX GALICYJSKIE LATO Z KONIEMZawody zaprzęgowe;  kwalifikacja do MPKHcODWOŁANE
28-30 sierpieńXX POŻEGNANIE WAKACJIkwalifikacja do MPKHcODWOŁANE
12 wrzesieńŚCIEŻKA HUCULSKA NA „ŚMIDOWEJ”próba dzielności 
3 październikWOJEWÓDZKA WYSTAWA – AUKCJA OGIERÓW ZIMNOKRWISTYCH, KWALIFIKACJA MŁODYCH KLACZY SOKÓLSKICH 

Terminy i miejsca podanych imprez mogą ulec zmianie