KALENDARZ IMPREZ HODOWLANO-SPORTOWYCH organizowanych i współorganizowanych przez OZHK w Rzeszowie w 2020r.

DZIEŃ, MIESIĄCNAZWA  IMPREZYSTATUS
21  marzecPOKAZ HODOWLANY OGIERÓWODWOŁANA
18 kwiecieńPRÓBA ZAPRZĘGOWA OGIERÓW ZIMNOKRWISTYCHODWOŁANA
25 kwiecieńPOLOWA PRÓBA WIERZCHOWA KLACZY RAS SZLACHETNYCHODWOŁANA
30 majCZEMPIONAT HODOWLANY KONI RAS SZLACHETNYCHODWOŁANY
7 czerwiec XII PARADA KONNA – CZEMPIONAT HODOWLANY KLACZY ŚLĄSKICH I ZIMNOKRWISTYCHODWOŁANA
13-14 czerwiecŚCIEŻKA HUCULSKA NA „ŚMIDOWEJ”kwalifikacja do MPKHcODWOŁANA
27-28 czerwiecXXII REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH CZEMPIONAT HODOWLANYKLACZY RASY ŚLĄSKIEJODWOŁANA
5 lipiecIV WOJEWÓDZKA WYSTAWA KONI RASY ŚLĄSKIEJODWOŁANA
12 lipiec XV WOJEWODZKA WYSTAWA KONI ZIMNOKRWISTYCHODWOŁANA
8-9 sierpieńX GALICYJSKIE LATO Z KONIEMZawody zaprzęgowe;  kwalifikacja do MPKHcODWOŁANE
28-30 sierpieńXX POŻEGNANIE WAKACJIkwalifikacja do MPKHcODWOŁANE
12 wrzesieńŚCIEŻKA HUCULSKA NA „ŚMIDOWEJ”próba dzielności 
3 październikWOJEWÓDZKA WYSTAWA – AUKCJA OGIERÓW ZIMNOKRWISTYCH, KWALIFIKACJA MŁODYCH KLACZY SOKÓLSKICH 

Terminy i miejsca podanych imprez mogą ulec zmianie

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712