Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych w 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

*Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego79,20  zł
*Zarejestrowanie koniowatego41,80  zł
*Wydanie paszportu  4,00  zł
*Elektroniczna identyfikacja koniowatego71,20  zł
*Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny)53,50  zł
*Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego 80,20  zł
*Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę w terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 80,20  zł
*Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy 53,50  zł
*Sprawdzenie pochodzenia koniowatego jeżeli nie dołączono świadectwa pokrycia 150,00  zł
*Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia 46,50  zł
*Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego23,50  zł
*Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego4,00  zł
*Zarejestrowanie konia importowanego41,80  zł
*Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych17,50  zł
*Wydanie duplikatu paszportu koniowatego150,00  zł
*Nadanie / zmiana nazwy konia115,00  zł
*Wysyłka paszportu koniowatego – w/g cennika Poczty Polskiejod    8,50  zł
*Opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania koniowatego48,50  zł