Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych w 2020 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

* Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego 79,20  zł
* Zarejestrowanie koniowatego

 

41,80  zł
* Wydanie paszportu

 

4,00  zł
* Elektroniczna identyfikacja koniowatego

 

71,20  zł
* Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny) 53,50  zł
 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego  

80,20  zł

 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę w terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego  

80,20  zł

 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy  

53,50  zł

 

*

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego jeżeli nie dołączono świadectwa pokrycia  

150,00  zł

 

*

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia  

46,50  zł

* Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego

 

23,50  zł
* Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego

 

4,00  zł
* Zarejestrowanie konia importowanego

 

41,80  zł
* Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

 

17,50  zł
* Wydanie duplikatu paszportu koniowatego

 

150,00  zł
* Nadanie / zmiana nazwy konia

 

115,00  zł
* Wysyłka paszportu koniowatego – w/g cennika Poczty Polskiej

 

od    8,50  zł
 

*

Opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania koniowatego 48,50  zł

 Cennik opłat PZHK 2020 do wglądu pod adresem: https://www.pzhk.pl/formalnosci/cennik-oplat/

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712