Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych w 2016r.

*

Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego

79,20 zł

*

Zarejestrowanie koniowatego

41,80

*

Wydanie paszportu

4,00

*

Elektroniczna identyfikacja koniowatego

71,20

*

Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny)

53,50

*

Zarejestrowanie konia importowanego

41,80

*

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

17,50

*

Wydanie duplikatu paszportu koniowatego

150,00

*

Nadanie / zmiana nazwy konia

115,00

*

Wysyłka paszportu koniowatego

6,20

*

Opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania koniowatego

48,50