ZT klaczy – turnus II

Szanowni Państwo, informujemy, że Fundacja „Klikowska Ostoja Polskich Koni” podjęła się organizacji II turnusu zaprzęgowego Zakładu Treningowego w Klikowej w terminie 27.05. – 26-27.07. Informujemy jednocześnie, że w związku ze znacznym wzrostem cen pasz i mediów całkowity koszt treningu uległ zmianie.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi opłatami i wymaganiami dla klaczy zgłaszanych do ZT.

Zainteresowanych właścicieli prosimy o zgłaszanie klaczy do treningu za pośrednictwem swojego OZHK/WZHK. PZHK nie przyjmuje zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli.