ZPD koni rasy huculskiej w Rudawce Rymanowskiej

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w załączeniu przedstawia propozycje udziału w wierzchowej próbie dzielności koni rasy huculskiej, która odbędzie się dnia 29 sierpnia br. (sobota) w Rudawce Rymanowskiej.

Próba jest realizacją oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej wymaganej programami hodowli dla koni tej rasy.

Zawody odbędą się bez udziału publiczności zgodnie z warunkami organizacji prób dzielności obowiązującymi w II półroczu 2020 na terenie działania OZHK Rzeszów.