Zmiany w cenniku opłat obowiązującym na 2022 rok.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że zgodnie z uchwała 8/2021 Zarządu Związku z dnia 21 grudnia 2021 zatwierdzono wysokości składek członkowskich i opłat ponoszonych przez hodowców w 2022 roku.

Zwracam uwagę , że roczna składka członkowska od 1 stycznia 2022 roku wynosi 80 zł. a licencja klaczy młodej 100 zł. Wysokości pozostałych opłat nie uległy zmianie.

W załączeniu uchwała Nr. 8/2021 Zarządu OZHK w Rzeszowie.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Uchwała – cennik opłat na 2022r.