Zebrania z właścicielami i dzierżawcami ogierów

Okręgowy Związek Hodowców koni w Rzeszowie zawiadamia, że odprawy z właścicielami i dzierżawcami ogierów z terenu woj. podkarpackiego odbędą się w następujących terminach:

  • 17 lutego 2022r (czwartek) o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 (sala obrad na parterze) wraz z zebraniem dla Członków Kół Terenowych z Przeworska i Jarosławia.
  • 18 lutego 2022r (piątek) o godz. 10:00 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Suszyckich 9 (sala A na parterze).

Zaproszenie na odprawę w danym dniu i miejscu nastąpi poprzez kontakt telefoniczny pracownika Związku w właścicielami ogierów
Odprawy odbędą się w reżimie sanitarnym.

W programie m.in.:

  1. Nowe zasady identyfikacji koni – zmiany
  2. Nowe druki świadectw pokryć – wypełnianie
  3. Terminy wystaw hodowlanych w 2022 roku

Podczas odprawy będzie możliwość opłaty bieżącej składki członkowskiej, nabycia Rejestru Ogierów na 2022 rok oraz pobrania druków świadectw pokrycia na bieżący sezon.
Obecność obowiązkowa !!!

 

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów