Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej, Klikowa

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia propozycję organizacji zasadniczej próby dzielności wierzchowej lub zaprzęgowej koni rasy huculskiej, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019r. w Tarnowie – KLIKOWA, ul Klikowska 304.

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r. do MZHK w Krakowie.
Zapraszamy serdecznie.