Zakończenie naboru zgłoszeń na Szkolenie pn. : “Ocena pokroju i prezentacja na płycie koni rasy huculskiej”.

W związku z wyczerpaniem miejsc na szkolenie pn. : “Ocena pokroju i prezentacja na płycie koni rasy huculskiej” OZHK Rzeszów ogłasza zakończenie naboru zgłoszeń.

Wszystkich zgłaszających się prosimy o niezwłoczne podanie danych osobowych zgłaszanych osób: imię, nazwisko, adres, pesel i nr. telefonu.
Dane te będą wykorzystane do sporządzenia ubezpieczenia grupowego NNW na czas szkolenia.
Opłata za szkolenie będzie zbierana na 30 min przed rozpoczęciem zajęć.