XXVII Walny Zjazd OZHK Rzeszów

W dniu 11 kwietnia br.odbył się XXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Kół Terenowych OZHK w Rzeszowie.
Frekwencja na Zjeździe wyniosła ponad 94%. Zebrani podsumowali działalność władz statutowych naszego Związku za lata 2020-2023.
Przyjęto sprawozdania  Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Dokonano wyboru władz Związku:
Skład Zarządu:
Andrzej Bieńko – Prezes
Hubert Majkutewicz  – Wiceprezes
Władysław Brejta – Sekretarz
Andrzej Pelc  – Skarbnik
Jan Dec – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Stanisław Lasek – Przewodniczący
Mariusz Kurek – Członek
Augustyn Goc – Członek

Sąd Koleżeński:
Ewelina Nazimek-Bąba – Przewodnicząca
Wacława Terlecka – Członek
Aleksander Mróz – Członek

W dyskusji zebrani wypracowali wnioski do realizacji przez Zarząd Związku jak również wnioski zgłoszone na Walny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy PZHK.

Wszystkim Delegatom dziękujemy za liczny udział w Walnym Zjeździe i godne reprezentowanie członków i hodowców naszego Związku.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów