Komunikat dla ekip na XXI Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przedstawia poniżej wykaz ekip zakwalifikowanych na zawody  i zgłoszonych  do poszczególnych konkursów  z przydzielonymi boksami i stanowiskami dla koni.
Jednocześnie informuję, że jako organizatorzy wspólnie z ZDIZ Odrzechowa  dokonaliśmy rozlokowania koni w boksach i na stanowiskach wg posiadanych możliwości na terenie obiektu.
Rozdział ten jest ostateczny i nie podlega jakiejkolwiek weryfikacji.

Ponadto przypominamy że zgodnie z zatwierdzonymi propozycjami udziału przyjazd ekip jest możliwy wyłącznie 26 sierpnia br. (piątek) od godz.10:00 ! Ze względów logistycznych nie dopuszczamy możliwości przyjazdu ekip w czwartek 25 sierpnia br.

Zdawanie dokumentacji rozpocznie się w piątek od godz.15:00, przegląd weterynaryjny
od godz.16:00 a obowiązkowa odprawa techniczna o godz. 19:00.

wykaz ekip Rudawka Rymanowska

Marek Gibała
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej