Wyczerpanie limitu miesjc dla klaczy starszych na IV Wystawę koni śląskich w Wierzawicach

W związku z wyczerpaniem limitu miejsc dla klaczy starszych na IV Wystawę koni śląskich w Wierzawicach OZHK Rzeszów zamyka nabór zgłoszeń.
Nadal zapraszamy do zgłaszania pozostałych klas tj. :
– klaczki roczne
– ogierki roczne
– klaczki dwuletnie