Wiosenna kwalifikacja ogierów rasy huculskiej 2024

Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż zgodnie z ustaleniami Komisji Księgi Stadnej, wiosenna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej do wpisu do księgi stadnej odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r. (czwartek) w Tarnowie (ośrodek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Warunkiem przeprowadzenia kwalifikacji jest zgłoszenie w wymaganym terminie min. 10 ogierów.

Do kwalifikacji można przedstawić ogiery urodzone do dnia 31 maja 2021 r. Ogiery należy zgłaszać do biura Polskiego Związku Hodowców Koni za pośrednictwem właściwych OZHK/WZHK do dnia 2 kwietnia 2024 r., podając:

  • nazwę i numer identyfikacyjny ogiera;
  • aktualny telefon kontaktowy do właściciela ogiera.

W godzinach 9:00-10:30 przewidziana jest obowiązkowa identyfikacja oraz mierzenie zgłoszonych wcześniej do PZHK koni. Ocena ogierów planowana jest na godz. 11:00. Bezpośrednio po ocenie, ogiery zakwalifikowane mogą zaliczać wstępną próbę polową.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, od dnia 1 maja 2014 r. przy wpisie do księgi stadnej ogiera, który zaliczył zasadniczą próbę dzielności, nie jest wymagana próba wstępna, a dla ogierów wpisywanych do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalny wiek do wpisu do księgi – 36 miesięcy.

UWAGA! Dofinansowanie kosztów badania markerów genetycznych DNA potwierdzającego pochodzenie po wskazanej parze rodzicielskiej, wykonanego we wskazanym przez prowadzącego księgę laboratorium (dotyczy źrebiąt urodzonych od dnia 1 stycznia 2014 r.), przysługuje jedynie ogierom, które przeszły kwalifikację z wynikiem pozytywnym. W związku z powyższym zalecane jest wykonanie badania dopiero po przeprowadzonej kwalifikacji.

Informujemy również, że zgodnie z Uchwałą Zarządu, właściciele ogierów rasy huculskiej przedstawianych do wpisu do księgi stadnej zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 205 zł za każdego ogiera zgłoszonego do kwalifikacji. W przypadku ogierów zgłoszonych przez właścicieli nie będących MŚP (mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014) opłata kwalifikacyjna wynosi 405 zł. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera huculskiego (nazwa ogiera)”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana.

Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 8 kwietnia 2024 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 405 zł dla właścicieli MŚP oraz 805 zł dla właścicieli będących DP i musi być wpłacona najpóźniej do 15 kwietnia 2024 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje nieujęcie ogiera w katalogu i niedopuszczenie do kwalifikacji.

Informujemy, iż Zarząd PZHK w dniu 2 grudnia 2021 r. podjął decyzję o utworzeniu funduszu antydopingowego, na potrzeby pokrycia kosztów badań antydopingowych koni uczestniczących w stacjonarnych/polowych próbach dzielności klaczy i ogierów, kwalifikacjach ogierów do hodowli oraz czempionatach ogólnopolskich współorganizowanych przez Polski Związek Hodowców Koni. Rozpoczynając od sezonu 2022, organizator ma obowiązek wraz z wpisowym pobierać od właścicieli dodatkową opłatę w wysokości 5 zł brutto od konia uczestniczącego w ww. imprezach hodowlanych.

W dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) w Tarnowie – Klikowej przewidziana jest zasadnicza próba dzielności dla koni rasy huculskiej. O szczegółowych propozycjach próby poinformuje Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w terminie późniejszym.