Uwaga – Termin zgłaszania źrebiąt do opisu

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przypomina wszystkim właścicielom nowourodzonych w 2022 roku źrebiąt koniowatych , że zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jednolity tekst ustawy z dnia 16 maja 2019 r. poz. 1149) wniosek o wydanie dokumentu identyfikacyjnego składa się do biura Związku
w terminie do 90 dni od dnia urodzenia koniowatego .
Wniosek należy wypełnić poprawnie i czytelnie (koniecznie podając aktualny nr. telefonu)
a następnie przesłać na adres Związku przesyłką pocztową, e-mailem lub złożyć osobiście
w biurze OZHK.
Druki wniosku są do pobrania :
– bezpośrednio ze strony OZHK Rzeszów  https://ozhk.rzeszow.pl/zgloszenie-konia-do-rejestru/
– format PDF (w załączeniu)    2_PDFsam_OZHK Zgloszenie koniowatego do rejestru ulotka A4
– osobiście w biurze Związku

Terminy opisów i rejestracji źrebiąt w terenie ustalane będą wyłącznie na podstawie złożonych do biura wniosków przez właścicieli koni.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

 

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712