Uwaga – Termin zgłaszania źrebiąt do opisu

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przypomina wszystkim właścicielom nowourodzonych w 2022 roku źrebiąt koniowatych , że zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jednolity tekst ustawy z dnia 16 maja 2019 r. poz. 1149) wniosek o wydanie dokumentu identyfikacyjnego składa się do biura Związku
w terminie do 90 dni od dnia urodzenia koniowatego .
Wniosek należy wypełnić poprawnie i czytelnie (koniecznie podając aktualny nr. telefonu)
a następnie przesłać na adres Związku przesyłką pocztową, e-mailem lub złożyć osobiście
w biurze OZHK.
Druki wniosku są do pobrania :
– bezpośrednio ze strony OZHK Rzeszów  https://ozhk.rzeszow.pl/zgloszenie-konia-do-rejestru/
– format PDF (w załączeniu)    2_PDFsam_OZHK Zgloszenie koniowatego do rejestru ulotka A4
– osobiście w biurze Związku

Terminy opisów i rejestracji źrebiąt w terenie ustalane będą wyłącznie na podstawie złożonych do biura wniosków przez właścicieli koni.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów