Uczestnicy programów ochrony – KOMUNIKAT

Uczestnicy programów ochrony!

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich hodowców realizujących programy ochrony zasobów genetycznych koni w ramach PROW 2014 -2020 o wnikliwe zapoznanie się z załączonym niżej komunikatem.

Prosimy szczególnie o zwrócenie uwagi na terminy składania stosownych dokumentów przez uczestników programów ochrony.

                                                  Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

KOMUNIKAT

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712