Uczestnicy programów ochrony – KOMUNIKAT

Uczestnicy programów ochrony!

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich hodowców realizujących programy ochrony zasobów genetycznych koni w ramach PROW 2014 -2020 o wnikliwe zapoznanie się z załączonym niżej komunikatem.

Prosimy szczególnie o zwrócenie uwagi na terminy składania stosownych dokumentów przez uczestników programów ochrony.

                                                  Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

KOMUNIKAT