Rozliczanie oraz zwrot poprawnie wypełnionych grzbietów świadectw pokryć

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przypomina wszystkim właścicielom i dzierżawcom ogierów kryjących w roku bieżącym, że termin rozliczania oraz zwrotu poprawnie wypełnionych grzbietów świadectw pokryć za 2023 rok mija ostatecznie 15 stycznia 2024 roku./poniedziałek /

Prosimy o pilne dostarczanie pocztą /listem poleconym / lub osobiście do biura Związku w/w dokumentów.

Po 15 stycznia 2024 r. za każdy dzień zwłoki zgodnie z Uchwałą Zarządu OZHK Rzeszów Nr. 13/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r . pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł. za każdy kolejny dzień zwłoki.

 

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów