ROZLICZANIE GRZBIETÓW ŚWIADECTW POKRYĆ ZA 2022 ROK

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przypomina wszystkim właścicielom i dzierżawcom ogierów kryjących w roku bieżącym, że termin rozliczania oraz zwrotu poprawnie wypełnionych grzbietów świadectw pokryć za 2022 rok mija ostatecznie 15 stycznia 2023 roku.
Prosimy o pilne dostarczanie pocztą lub osobiście do biura Związku w/w dokumentów.
Po 15 stycznia 2023 r. za każdy dzień zwłoki zgodnie z Uchwałą Zarządu OZHK Rzeszów Nr. 8/2021 z dnia grudnia 2021 r.pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł. za każdy kolejny dzień zwłoki.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów