Rozliczanie grzbietów świadectw pokryć za 2021r.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przypomina wszystkim właścicielom i dzierżawcom ogierów, że termin rozliczenia oraz zwrotu poprawnie wypełnionych grzbietów świadectw pokryć za 2021 rok mija 15 stycznia 2022r. Po tym terminie za każdy dzień zwłoki zgodnie z uchwałą Zarządu OZHK  Nr. 8/2021 pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł. za każdy kolejny dzień.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712