Rozliczanie grzbietów świadectw pokryć za 2021r.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przypomina wszystkim właścicielom i dzierżawcom ogierów, że termin rozliczenia oraz zwrotu poprawnie wypełnionych grzbietów świadectw pokryć za 2021 rok mija 15 stycznia 2022r. Po tym terminie za każdy dzień zwłoki zgodnie z uchwałą Zarządu OZHK  Nr. 8/2021 pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł. za każdy kolejny dzień.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów