Reklama w Wykazie Ogierów na 2022 rok

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie  informuje, że trwają prace związane z przygotowaniem , opracowaniem i wydaniem Rejestru Ogierów kryjących na terenie woj. Podkarpackiego na rok 2022. W rejestrze zamieszczone zostaną zdjęcia wszystkich ogierów. Właścicieli tych ogierów którzy nie przygotowali konia do zdjęcia jesienią ub. roku lub zdeklarowali wykonać je sami proszeni są o pilne przesłanie takich zdjęć w postawie zootechnicznej w terminie do 17 stycznia 2022r.
Ponadto właścicieli i dzierżawców wszystkich ogierów zainteresowanych umieszczeniem reklamy ogiera / ogierów w Rejestrze o przygotowanie odpowiedniej oferty.
Oferta stanówki powinna zawierać podstawowe informacje o rozpłodniku, jego osiągnięciach hodowlanych, użytkowych, zdjęcie, adres stacjonowania , kontakt telefoniczny obecnego właściciela / dzierżawcy.
Ponadto istnieje również możliwość umieszczenia w Rejestrze oferty gabinetu weterynaryjnego , sklepu z akcesoriami jeździeckimi, firmy paszowej, ośrodka hodowlanego czy ośrodka jeździeckiego.
Odpłatność za stronę format B5 wynosi 200 zł.

Gotowe oferty w formacie pdf. (ze zdjęciami z podaniem ich autora w bardzo dobrej rozdzielczości ) należy przesłać wyłącznie na adres mailowy : ozhkrzeszow@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2021 roku.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712