Reklama w Rejestrze Ogierów na 2019 r.

W związku z przygotowywanym Rejestrem Ogierów na 2019 r. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich właścicieli i dzierżawców ogierów zainteresowanych umieszczeniem, reklamy ogiera/ogierów w Rejestrze o przygotowanie odpowiedniej oferty.
Reklama lub oferta stanówki powinna zawierać zdjęcie ogiera (z podaniem autora), rodowód, informację o osiągnięciach hodowlanych, wynikach użytkowych ogiera lub jego rodziców, miejsce stacjonowania, cenę stanówki, kontakt itp.

Odpłatność za stronę format B-5 wynosi 125 zł.

Gotowe materiały w formacie pdf. (ze zdjęciami w bardzo dobrej rozdzielczości) należy przesyłać na adres ozhkrzeszow@poczta.onet.pl (wyłącznie) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.stycznia 2019r.