Reklama ogiera w Rejestrze Ogierów na 2023 r.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie  informuje, że trwają prace związane z przygotowaniem , opracowaniem i wydaniem Rejestru Ogierów kryjących na terenie woj. Podkarpackiego na rok 2023. W rejestrze zamieszczone zostaną zdjęcia wszystkich ogierów. Właścicieli tych ogierów którzy nie przygotowali konia do zdjęcia jesienią ub. roku lub zdeklarowali wykonać je sami proszeni są o pilne przesłanie takich zdjęć w postawie zootechnicznej w terminie do 23 stycznia 2023r.
Ponadto właścicieli i dzierżawców wszystkich ogierów zainteresowanych umieszczeniem reklamy ogiera / ogierów w Rejestrze o przygotowanie odpowiedniej oferty.
Oferta stanówki powinna zawierać podstawowe informacje o rozpłodniku, jego osiągnięciach hodowlanych, użytkowych, zdjęcie, adres stacjonowania , kontakt telefoniczny obecnego właściciela / dzierżawcy.
Ponadto istnieje również możliwość umieszczenia w Rejestrze oferty gabinetu weterynaryjnego , sklepu z akcesoriami jeździeckimi, firmy paszowej, ośrodka hodowlanego czy ośrodka jeździeckiego.
Odpłatność za stronę format B5 wynosi 200 zł.

Gotowe oferty w formacie pdf. (ze zdjęciami z podaniem ich autora w bardzo dobrej rozdzielczości ) należy przesłać wyłącznie na adres mailowy : ozhkrzeszow@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2023 roku.

                                                                                                           Marek Gibała

                                         Dyrektor OZHK Rzeszów