Regulamin kwalifikacji  młodych ogierów ras szlachetnych

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przedstawia w załączeniu link do Regulaminu kwalifikacji  młodych ogierów ras szlachetnych do hodowli i treningu polowego: https://www.pzhk.pl/2023/03/kwalifikacja-mlodych-ogierow-szlachetnych-regulamin/

Termin kwalifikacji 13-14 kwietnia 2023 SK Racot.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wnikliwe zapoznanie się z warunkami kwalifikacji i pilne zgłaszanie ogierów do biura OZHK Rzeszów celem dokonania ich wstępnej oceny.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów