Programy Ochrony Zasobów Genetycznych – pilny komunikat

Programy Ochrony Zasobów Genetycznych – pilny komunikat

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje wszystkich zainteresowanych hodowców , że na stronie Instytutu Zootechniki w Balicach www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie ukazały się warunki uczestnictwa stad klaczy w PROW 2014 – 2020 (procedury, wykazy klaczy, oświadczenia) w ramach kontynuacji zobowiązania oraz warunki (procedury, wykazy klacz i ogierów, oświadczenia, deklaracje) dla hodowców zamierzających zgłosić klacze lub ogiery do nowej interwencji w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023 – 2027.

Wyżej wymienione procedury i dokumentacja dotyczy następujących ras:

Konie prymitywne i szlachetne półkrwi (nagłówek IZ)
– rasa huculska
– rasa konik polski
– rasa małopolska
– rasa wielkopolska
– rasa śląska

Konie zimnokrwiste :
– typ sokólski
– typ sztumski

Uwaga:

  • Termin zgłaszania nowych stad klaczy zostaje przedłużony do 31 stycznia 2023 r.
  • Termin zgłaszania ogierów do płatności zostaje przedłużony do 28 lutego 2023 r.

Jednocześnie OZHK w Rzeszowie przypomina , ze podstawa realizacji zobowiązania lub interwencji (od 2023 r.) jest przestrzeganie zapisów programów ochrony, których znowelizowane wersje prawdopodobnie wkrótce zostaną zamieszczone na stronie IZ.

Dalsze informacje w sprawie programów będziemy przedstawiać w kolejnych komunikatach. Jednocześnie prosimy wszystkich hodowców zainteresowanych programami ochrony o bieżące przeglądanie stron:

Instytut Zootechniki : www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Okręgowy Związek Hodowców Koni : https://ozhk.rzeszow.pl

Polski Związek Hodowców Koni : https://www.pzhk.pl

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów