Preselekcja ogierów zimnokrwistych

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że wstępna ocena młodych ogierów i wytypowanie na Wystawę-Aukcję Ogierów w Boguchwale odbędzie się w terenie w dniach: 30 sierpnia – 2 września 2022r.

Zgłoszenia ogierów należy dokonać bezpośrednio do biura Związku  najpóźniej do dnia 19 sierpnia br.(piątek).

Warunki uczestnictwa młodego ogiera na Wystawie-Aukcji w Boguchwale w dniu 1 października br. (sobota):

 • minimalny wiek – 27 miesięcy (ukończone)
 • wymiary:
  pkz:   min. 155 cm. w kłębie, 200 cm. obw. kl. piers., 25 cm. obw. nadpęcia
  sokólskie:  155 -165 cm. w kłębie, pow. 200 cm. obw. kl. piers., 25 – 27 cm. obw. nadpęcia
  sztumskie:  157 – 168 cm. w kłębie, pow. 210 cm. obw. kl. piers., 26 – 30 cm. obw. nadpęcia
 • szczepienia przeciwko grypie(min. szczepienie podstawowe tj. dwie dawki)
 • orzeczenie o przydatności do rozrodu z wynikami ujemnymi badań krwi w kierunku nosacizny, nzk, zarazy stadniczej z adnotacją , że ogier jest zdrowy (zaświadczenie wystawione nie wcześniejsze niż 48 godzin przed wystawą)
 • zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii, że ogier pochodzi z terenu wolnego od chorób zakaźnych przenoszących się na zwierzęta nieparzystokopytne (ważne 48 godz. przed kwalifikacją)
 • zaliczenie w terenie wstępnej próby zaprzęgowej z wynikiem pozytywnym
 • wykonanie badań markerów genetycznych DNA

Warunkiem zakwalifikowania ogiera do hodowli przez Komisję w Boguchwale jest uzyskanie min. 79 pkt. bonitacyjnych.
Wszystkie ogiery wytypowane na kwalifikację w Boguchwale będą mieć wykonane zdjęcie podczas oceny w gospodarstwie w dniach 30.0.8.-02.09. 2022r. zatem proszę o odpowiednie przygotowanie ogierów.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów