Pokaz Hodowlany Ogierów – Wierzawice 2022

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich właścicieli i dzierżawców ogierów o zgłaszanie ich na Pokaz Hodowlany Ogierów, który odbędzie się w dniu 12 marca br. (sobota) w ośrodku . Program pokazu na banerze poniżej.

Jednocześnie przypominam, że wszystkie ogiery muszą posiadać szczepienia przeciwko grypie z wpisem do paszportu (min.szczepienie podstawowe).
Termin zgłaszania ogierów do pokazu mija 10 marca 2022 (środa).
Minimalna liczba ogierów zgłoszonych do pokazu – 15 koni.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK w Rzeszowie