Pokaz Hodowlany Ogierów – Wierzawice 2022

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich właścicieli i dzierżawców ogierów o zgłaszanie ich na Pokaz Hodowlany Ogierów, który odbędzie się w dniu 12 marca br. (sobota) w ośrodku . Program pokazu na banerze poniżej.

Jednocześnie przypominam, że wszystkie ogiery muszą posiadać szczepienia przeciwko grypie z wpisem do paszportu (min.szczepienie podstawowe).
Termin zgłaszania ogierów do pokazu mija 10 marca 2022 (środa).
Minimalna liczba ogierów zgłoszonych do pokazu – 15 koni.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK w Rzeszowie

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712