Otwarcie naboru zgłoszeń na XVIII Wojewódzką Wystawę Koni Zimnokrwistych w dniu 7 lipca 2024 r. w Starym Siole koło Oleszyc

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie  przedstawia w załączeniu propozycje udziału w XVIII Wojewódzkiej Wystawie Koni Zimnokrwistych w dniu 7 lipca 2024 r. w Starym Siole koło Oleszyc, Czempionat ogierów rocznych ,ogierów dwuletnich, Czempionat klaczek rocznych ,klaczy dwuletnich i klaczy  starszych.

Zgłoszenia koni do udziału  w wystawie należy przesyłać na załączonym i poprawnie wypełnionym formularzu na adres OZHK Rzeszów w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2024r. (piątek)

propozycje udziału XVIII-Wystawa-k-zim-Stare Sioło 2024

formularz-zgloszeniowy XVIII-Wystawa-Z-Stare Sioło-