Otwarcie naboru zgłoszeń na Polową Zasadniczą Próbę Dzielności dla koni rasy Konik Polski – Kozłówek 24.09.2022 r.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w załączeniu przedstawia propozycje udziału w Polowej Zasadniczej Próbie Dzielności dla koni rasy Konik Polski, która odbędzie się dnia 24.09.2022 r. w Kozłówku koło Frysztaka.

Jednocześnie informuję, że klacze rasy Konik Polski wpisane do Księgi po 15 marca 2016 r. i uczestniczące w programie ochrony muszą zaliczyć próbę dzielności do końca roku kalendarzowego w którym kończą 7 lat.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

W załączeniu :

Propozycje kn próba zas

Formularz zgłosz Kozłówek 2022