Otwarcie naboru wniosków do Programów Ochrony dla hodowców po raz pierwszy zgłaszających swoje uczestnictwo

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich hodowców zainteresowanych przystąpieniem od 15 marca 2022 r. do realizacji programów ochrony zasobów genetycznych koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, huculskiej, konik polski, sokólskiej i sztumskiej o wnikliwe zapoznanie się z procedurą uczestnictwa zatwierdzoną przez Instytut Zootechniki PIB w Balicach – link do strony : www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie
Termin składania kompletu dokumentów i podpisanie wykazu klaczy programowych w biurze OZHK Rzeszów mija 22 grudnia 2021 (środa)

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu i godziny wizyty w biurze Związku.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów