Otwarcie naboru wniosków do Programów Ochrony dla hodowców po raz pierwszy zgłaszających swoje uczestnictwo

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich hodowców zainteresowanych przystąpieniem od 15 marca 2022 r. do realizacji programów ochrony zasobów genetycznych koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, huculskiej, konik polski, sokólskiej i sztumskiej o wnikliwe zapoznanie się z procedurą uczestnictwa zatwierdzoną przez Instytut Zootechniki PIB w Balicach – link do strony : www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie
Termin składania kompletu dokumentów i podpisanie wykazu klaczy programowych w biurze OZHK Rzeszów mija 22 grudnia 2021 (środa)

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu i godziny wizyty w biurze Związku.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712