Oferta Pracy

OFERTA PRACY

           Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie poszukuje pracownika na stanowisko młodszy specjalista ds. hodowli koni – pracownik biurowy

Opis stanowiska

 • praca biurowa w siedzibie OZHK w Rzeszowie;
 • praca w informatycznym systemie rejestracji koni (rejestracja zgłoszeń
  koni, przerejestrowania w paszportach, wydawanie paszportów,
  dokumentów hodowlanych inne czynności rejestracyjne;
 • inne prace biurowe zlecone przez pracodawcę.

Wymagania

 • wykształcenie rolnicze zootechniczne lub weterynaryjne (wyższe);
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office;
 • szybkość i umiejętność pracy na różnych programach komputerowych

i bazach danych;

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi (z hodowcami, klientami biura, odbieranie telefonów);
 • umiejętność pracy w zespole i działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność organizacji własnej pracy;
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji ;
 • prawo jazdy kat. B ;
 • gotowość do wyjazdów służbowych na terenie województwa podkarpackiego związanych z pomocą przy identyfikacji koni, ocenie hodowlanej, wystawach, czempionatach;
 • znajomość języka angielskiego – mile widziana;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Oferujemy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys / CV
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 oraz ustawy

z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych Dz.U. 2008 nr. 223 poz. 1458 z późn. zm.);

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą mailową na adres: mgibala63@onet.pl lub listem poleconym na adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Fredry 4

z dopiskiem   (praca)

O terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn oraz podjęcia decyzji o wyborze kandydata przed końcem upływu terminu składania ofert.

Mgr inż. Marek Gibała

Dyrektor OZHK w Rzeszowie