Odwołanie Zebrań w Powiatowych Kołach

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje wszystkich hodowców i członków naszego Związku , ze z powodu trwającej pandemii Covid-19 i wynikających z niej obostrzeń zostaliśmy zmuszeni odwołać  w miesiącu marcu coroczne zebrania Informacyjno-Szkoleniowe w Powiatowych Kołach Hodowców Koni . Jednak mając na względzie ciągłość w hodowli koni i potrzebę podejmowania przez hodowców decyzji związanych z rozrodem, zdecydowaliśmy o zorganizowaniu Pokazu Hodowlanego Ogierów kryjących w sezonie 2021 w dniu 13 marca br. (sobota) w Ośrodku Jeździeckim “EQUISTRO” w Wierzawicach (informacja w na stronie OZHK Rzeszów w aktualnościach) oraz przeprowadzeniu odprawy z właścicielami ogierów. Powiadomienia w tej sprawie otrzymają właściciele i dzierżawcy ogierów zgłoszonych do Rejestru na 2021 rok..
Jednocześnie OZHK w Rzeszowie jest w trakcie przygotowania i opracowania Terminarza Wystaw i Czempionatów hodowlanych w roku bieżącym związanych z oceną porównawczą w poszczególnych rasach oraz próbami dzielności wynikającymi z oceny wartości użytkowej koni.
Terminarz dostępny na naszej stronie pod adresem: KLIKNIJ

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów