Odprawy z właścicielami i dzierżawcami ogierów

Okręgowy Związek Hodowców koni w Rzeszowie uprzejmie zawiadamia, że Odprawy z właścicielami i dzierżawcami ogierów z terenu woj. podkarpackiego w 2024 roku odbędą się w następujących terminach:

  • 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 (sala obrad na parterze)
  • 23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 10:00 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Suszyckich 9 (sala A na parterze).

W programie m. innymi :

  1. Terminy zgłaszania koni do Komputerowej bazy ARiMR /IRZ Plus /
  2. Rejestracja usług na punkcie kopulacyjnym – Nadzór PIW-ów
  3. Terminy imprez hodowlanych w 2024 roku

Wyłącznie  podczas odpraw będzie możliwość pobrania druków świadectw pokrycia  na bieżący sezon kopulacyjny ,a także dokonania opłaty bieżącej składki członkowskiej oraz nabycia Rejestru Ogierów na 2024 rok i otrzymania kalendarza  .

Ponadto wszyscy  zainteresowani o terminie odpraw zostaną powiadomieni pisemnie .

 

Obecność właścicieli i dzierżawców ogierów obowiązkowa !!!

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów