Odprawy z właścicielami i dzierżawcami ogierów w 2023 roku

Okręgowy Związek Hodowców koni w Rzeszowie uprzejmie zawiadamia, że Odprawy z właścicielami i dzierżawcami ogierów z terenu woj. podkarpackiego w 2023 roku odbędą się w następujących terminach:

  • 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 (sala obrad na parterze)
  • 24 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Suszyckich 9 (sala A na parterze).

W programie m. innymi :

  1. Zmiana Ustawy o identyfikacji koni – Komputerowa baza ARiMR
  2. Zasady prowadzenia punktu kopulacyjnego – Nadzór PIW-ów
  3. Terminy imprez hodowlanych w 2023 roku

Podczas odprawy /wyłącznie /będzie możliwość pobrania druków świadectw pokrycia  na bieżący sezon kopulacyjny ,a także dokonania opłaty bieżącej składki członkowskiej oraz nabycia Rejestru Ogierów na 2023 rok i otrzymania kalendarza  .

O terminach zebrań zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie .

Obecność obowiązkowa !!!

 

                                                                                     Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów