Nowy pakiet 8: Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk – dopłaty z ARiMR

Okręgowy Związek hodowców Koni w Rzeszowie informuje pilnie wszystkich właścicieli koni posiadających trwałe użytki zielone /TUZ/ ,że w bieżącym roku został wprowadzony w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego  nowy pakiet 8: Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk Jego realizacja ograniczona jest do terenów poza siecią Natura 2000. Warunkiem przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach Pakietu 8. będzie posiadanie przez rolnika:

  • co najmniej jednej sztuki zwierzęcia z gatunków: bydło domowe (Bos taurus), bawoły domowe (Bubalus bubalis), kozy (Capra hircus), owce (Ovis aries) lub konie (Equus caballus), w okresie od 15 marca do 30 września danego roku, w odniesieniu do których rolnik dokonał wymaganych, na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zgłoszeń do rejestru:
  • zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib ich stad
  • koniowatych (w przypadku koni), określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
  • użytków rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha.

Wymogiem jest, oczywiście, obowiązek posiadania planu działalności Możliwe jest użytkowanie TUZ-ów jako: kośne, kośno-pastwiskowe i pastwiskowe.  Zabieg koszenia musi być przeprowadzony w terminie od 1 czerwca do 30 września. 

Przy użytkowaniu kośnym należy wykonać dwa pokosy, a przy kośno-pastwiskowym – jeden pokos. Ponadto trzeba pozostawić nieskoszony fragment działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5-10% jej areału. Termin wypasu zwierząt określa doradca rolnośrodowiskowy, przy czym okres ten rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 maja i kończysię nie później niż 15 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 maja i kończy się nie później niż 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m. Ponadto przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym obsada zwierząt powinna wynosić od 0,3 DJP/ha do 1,5 DJP/ha, natomiast przy pastwiskowym od 0,5 DJP/ha do 2 DJP/ha gruntów objętych wsparciem.

Zobowiązanie będzie trwało 1 rok, a stawka płatności wyniesie 838 zł/ha. 

Termin składania wniosków do Biur Powiatowych ARiMR mija 30 maja 2022 roku

Szczegóły : https://www.gov.pl/web/arimr/informacje—pakiet-8-ekstensywne-uzytkowanie-lak-i-pastwisk