NOWELIZACJA USTAWY O IDENTYFIKACJI KONI – OD 2023 roku

          NOWELIZACJA USTAWY O IDENTYFIKACJI KONI – OD 2023 roku

                                                        WAŻNE !!!

 

Obowiązki właścicieli / posiadaczy koni

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że w dniu 6 stycznia 2023 weszła w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2022r. o Systemie identyfikacji i Rejestracji Zwierząt  /Dz.U.poz.2727 z 2022 r /
Zgodnie z zapisami tej Ustawy Komputerową Bazę Danych Koniowatych prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-ARiMR
Ustawa dotyczy właścicieli i posiadaczy wszystkich koniowatych :

(koń, osioł, muł, zebra, krzyżówki).

W związku z powyższym na właścicielu / posiadaczu koniowatego spoczywa obowiązek (w terminie do 3 miesięcy  licząc od 6 stycznia 2023) uzyskania
we właściwym Biurze Powiatowym ARiMR w  kolejności:

 • nr ewidencyjnego -EP (jeżeli nie posiadał dotychczas  zwierząt gospodarskich)
 • nr siedziby stada
 • przypisania wszystkich posiadanych koniowatych do siedziby stada w komputerowej bazie ARiMR

Po uzyskaniu nr. ewidencyjnego i nr. siedziby stada ARiMR nada każdemu właścicielowi Login i Hasło dostępu do Komputerowej Bazy Danych ARiMR

Właściciel / posiadacz będzie mógł dokonywać w Bazie następujących zgłoszeń :

 • Zgłoszenie urodzenia koniowatego (elektroniczne lub papierowo w Biurze Powiatowym Agencji w terminie  do 3 miesięcy od urodzenia)
 • Zgłoszenie przemieszczenia koniowatego „do” i „z” siedziby stada (elektroniczne lub papierowo w terminie do 7 dni)
 • Zgłoszenie / wniosek o wydanie duplikatu bądź zastępczego dokumentu identyfikacyjnego (elektroniczne / papierowe)

  Natomiast w Okręgowym Związku Hodowców Koni należy dokonywać nadal:
 • Zgłoszenia zmiany właściciela i przepisania w paszporcie/do 7dni /
 • Zgłoszenia koniowatego urodzonego w Polsce dla którego wydano paszport w innym kraju UE/do 7 dni /
 • Zgłoszenia przemieszczenia Koniowatego z paszportem wyd w UE/7dni/
 • Zgłoszenia przemieszczenia koniowatego z paszportem spoza UE

Obowiązki związane z identyfikacją koniowatych będą nadal wykonywane zgodnie z Ustawą w Okręgowym Związku Hodowców Koni w Rzeszowie, który dokonywał będzie następujących czynności:

 • Opis słowny i graficzny
 • Czipowanie koni
 • identyfikacja koni z wydanymi paszportami polskimi
  i zagranicznymi
 • wydanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego
  do 12 miesiąca życia
 • przekazywanie danych m.in. o dokumentach identyfikacyjnych do Komputerowej Bazy Danych prowadzonej przez ARiMR

Marek Gibała

Dyrektor OZHK w Rzeszowie