Kontrole Punktów Rozpłodowych

Ważne  –  właściciele i dzierżawcy ogierów

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przypomina wszystkim właścicielom i posiadaczom ogierów prowadzącym punkty kopulacyjne, ze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz.U.poz.1672) oraz pismem WIW  9111.12.2023 Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z/s w Krośnie opłaty za kontrole punktów kopulacyjnych wykonywane przez PIW-y realizowane są w następujący sposób:

Opłacie nie podlegają:

  • Kontrole nieplanowane , które nie wykazują nieprawidłowości
  • Kontrole planowane ( 1 w roku), które wykazują nieprawidłowości

Opłacie podlegają:

  • Kontrole nieplanowane, które wykazują nieprawidłowości
  • Kontrole sprawdzające usunięcie nieprawidłowości wykazanych we wcześniejszych kontrolach

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów