KOMUNIKAT – MŁODE GIERY ZIMNOKRWISTE DO KWALIFIKACJI

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że wstępna ocena młodych ogierów
ras zimnokrwistych i typowanie na Wystawę Aukcję Ogierów w Boguchwale odbędzie się w terenie w dniach 29- 31 sierpnia 2023r.

Zgłoszenia ogierów należy dokonać bezpośrednio do biura Związku najpóźniej do dnia
18 sierpnia br.

Warunki uczestnictwa młodego ogiera na Wystawie-Aukcji w Boguchwale
w dniu 7 października br. (sobota) :

  1. Oceniane mogą być ogiery dwuletnie urodzone do 31 lipca lub starsze
  2. Wymiary:

Pkz – min. 155 cm. w kłębie, 200 cm. obw. kl. piers., 25 cm. obw. nadpęcia,

Sokólskie – 155-165 cm. w kłębie, pow. 200 cm. obw. kl. piers., 25-27 cm. obw. nadpęcia,

Sztumskie – 157-168 cm. w  kłębie, pow. 210 cm. obw. kl. piers., 26-30 cm. obw. nadpęcia

  1. Szczepienia przeciwko grypie (min. szczepienie podst.. tj. dwie dawki)
  2. Orzeczenie o przydatności do rozrodu z wynikami ujemnymi badań krwi w kierunku nosacizny, nzk, zarazy stadniczej z adnotacją, że ogier jest zdrowy (zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 48 godz. przed wystawą)
  3. Zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii, że ogier pochodzi z terenu wolnego od chorób zakaźnych przenoszących się na zwierzęta nieparzystokopytne (ważne 48 godz. przed kwalifikacją)
  4. Zaliczenie w terenie wstępnej próby zaprzęgowej z wynikiem pozytywnym
  5. Wykonanie badań markerów genetycznych DNA

Warunkiem zakwalifikowania ogiera do hodowli przez komisję w Boguchwale jest uzyskanie
min. 79 pkt. bonitacyjnych.

Wszystkie ogiery wytypowane na kwalifikację w Boguchwale będą mieć wykonane zdjęcia podczas oceny w gospodarstwie w dniach 39-31 sierpnia br. , zatem proszę o odpowiednie przygotowanie ogierów.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów