Komunikat dotyczący realizacji POZG w 2024 roku

Szanowni Państwo
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym realizacji POZG w 2024 roku.

 1. PROW 2014-2020
 2. Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027

Aby otrzymać wykaz klaczy/ogierów hodowca zobligowany jest do dostarczenia:

 1. Paszportów i licencji klaczy uczestniczących w programie.
 2. Świadectw pokryć z 2023 roku.
 3. Dokumentów dotyczących upadków lub martwych urodzeń źrebiąt od klaczy programowych.
 4. Paszportów klaczy proponowanych.
 5. Oświadczenia o dobrostanie koni (do pobrania tutaj: Oświadczenie)
 6. W przypadku zgłaszania ogiera oprócz paszportu, licencji, oświadczenia o dobrostanie należy dostarczyć także kopię decyzji lekarza powiatowego o zarejestrowaniu w miejscu siedziby stada punktu kopulacyjnego oraz corocznie kopię orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera (do pobrania tutaj: (ORZECZENIE WZÓR). Należy zabrać ze sobą również paszporty ogierów proponowanych.

Przypominamy, że źrebięta od klaczy biorących udział w programie muszą być opisane.

W związku ze zmianami w PROW prosimy o dokładne ustalenie w ARiMR w jakim roku przystępowali Państwo do realizacji obecnego zobowiązania. W tym roku osoby kończące 2- i 5-letnie zobowiązania (2022 oraz 2019) otrzymują wykazy na nowych drukach dlatego jest to bardzo ważna informacja!

UWAGA

Hodowcy przystępujący do POZG muszą złożyć dokumenty w terminach :

RASY SZLACHETNE I PRYMITYWNE

 • pierwszorazowi – klacze – do 28 grudnia 2023r

                                   – ogiery  – do 26.01.2024r

 • zaczynający nową pięciolatkę (roczniki 2019 oraz 2022 składają  Oswiadczenie dla przechodzących na kolejne zobowiązanie w ramach PS WPR 2023-2027     (termin składania Oświadczenia do IZ PIB do końca stycznia 2024 r.) do 31 stycznia 2024r  
 • pozostali (kontynuacja POZG) do 27 lutego 2024 r.

RASY ZIMNOKRWISTE  –

 • pierwszorazowi do 28 grudnia 2023 r.,
 • pozostali do 27 lutego 2024 r.

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI DOKUMENTAMI

 1. PROCEDURY PRZYSTĄPIENIA
 2. PROGRAMY OCHRONY
 3. PROGRAMY HODOWLANE