Komunikat dla ekip startujących w zawodach koni rasy huculskiej w Chorzowie

Komunikat
dla ekip startujących w zawodach koni rasy huculskiej
Śmidowa koło Chorzowa w dniach 18-19 czerwca br.

 W związku z dużą liczbą koni zakwalifikowanych  na zawody  organizatorzy podają zmodyfikowany program godzinowy imprezy :

Sobota 18 czerwca 2022 r
do godz 8:00 – przyjazd ekip, zdawanie dokumentacji, dokonywanie opłat
8:30 – odprawa techniczna
9:00- ocena płytowa ogierów (8 szt.)
9:45 – wybór czempiona i wiceczempiona ogierów
9:50 – ocena płytowa klaczy seria A (ok 20 szt.)
11:50 – ocena płytowa klaczy seria B (ok. 20 szt.)
13:50 – wybór czempionki i viceczempionki klaczy
14:00 – ocena płytowa wałachów (4 szt.)
15:00 – ścieżka kwalifikacyjna
Niedziela 19 czerwca 2022 r.
10:30 – obejście trasy ścieżki do próby dzielności
11:00 – ścieżka huculska – próba dzielności
14:00 – konkurs zaprzęgowy – kryształowa kula PZHKH
15:00 – ogłoszenie wyników wręczenie nagród

Prosimy wszystkich prezentujących konie i zawodników startujących w poszczególnych konkurencjach o ścisłe przestrzeganie godzinowego programu zawodów. Nagradzanie koni i właścicieli we wszystkich konkursach  odbędzie si w niedzielę wyłącznie z udziałem koni które zajęły czołowe miejsca.
Brak właściciela lub konia podczas ogłaszania wyników spowoduje utratę prawa do nagrody przewidzianej przez organizatorów za zajęte miejsca.
Prosimy o punktualne przybycie na zawody i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz warunków określonych przez organizatorów.
W razie wycofania konia z zawodów należy w trybie pilnym zgłosić ten fakt do OZHK w Rzeszowie.
W załączeniu aktualna lista zgłoszeń do poszczególnych konkurencji:

ZESTAWIENIE-EKIP-ZAAKCEPTOWANYCH-NA-ZAWODY-NA-SMIDOWEJ-DN.-18-19.06.2022-1

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

 

 

 

ZESTAWIENIE EKIP ZAAKCEPTOWANYCH NA ZAWODY NA ŚMIDOWEJ DN. 18-19.06.2022