Klacze huculskie bez zasadniczej próby dzielności

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich hodowców i właścicieli koni rasy huculskiej o zapoznanie się z pismem PZHK z dnia 11 stycznia 2022r. zawierającym listę klaczy rasy huculskiej, które ze względu na brak zaliczonej zasadniczej próby dzielności zostały z dniem 1 stycznia 2022r wycofane z rozrodu w rasie huculskiej.

W załączeniu :
pismo PZHK  w wykazem wycofanych klaczy : klacze hc wycofane w 2022 z rozrodu

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów