Klacze huculskie bez zasadniczej próby dzielności

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich hodowców i właścicieli koni rasy huculskiej o zapoznanie się z pismem PZHK z dnia 11 stycznia 2022r. zawierającym listę klaczy rasy huculskiej, które ze względu na brak zaliczonej zasadniczej próby dzielności zostały z dniem 1 stycznia 2022r wycofane z rozrodu w rasie huculskiej.

W załączeniu :
pismo PZHK  w wykazem wycofanych klaczy : klacze hc wycofane w 2022 z rozrodu

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712