IDENTYFIKACJA KONI – NOWELIZACJA USTAWY – WAŻNE !!!

IDENTYFIKACJA KONI – NOWELIZACJA USTAWY – WAŻNE !!!

obowiązki właścicieli / posiadaczy koni

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że w dniu 6 stycznia 2023 weszła w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2022r. o systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
Zgodnie z zapisami tej Ustawy Komputerową Bazę Danych Koniowatych prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ustawa dotyczy posiadaczy i właścicieli wszystkich koniowatych (koń, osioł, muł, zebra).

W związku z powyższym na właścicielu / posiadaczu koniowatego spoczywa obowiązek (w terminie do 3 miesięcy  licząc od 6 stycznia 2023) uzyskania
w ARiMR w pierwszej kolejności:

 • nr ewidencyjnego (jeżeli nie posiadał dotychczas innych zwierząt gospodarskich)
 • nr siedziby stada
 • przypisania wszystkich posiadanych koniowatych do siedziby stada w komputerowej bazie ARiMR

Jednocześnie po uzyskaniu nr. ewidencyjnego i nr. siedziby stada ARiMR nada każdemu właścicielowi Login i Kod dostępu do Komputerowej Bazy Danych.

Właściciel / posiadacz będzie mógł dokonywać w Bazie następujących zgłoszeń :

Natomiast w Okręgowym Związku Hodowców Koni należy dokonywać nadal:

 • Zgłoszenia zmiany właściciela i przepisania w paszporcie
 • Zgłoszenia koniowatego urodzonego w Polsce dla którego wydano paszport w innym kraju UE
 • Zgłoszenia przemieszczenia Koniowatego z UE
 • Zgłoszenia przemieszczenia koniowatego spoza UE

Obowiązki związane z identyfikacją koniowatych będą nadal wykonywane zgodnie z Ustawą w Okręgowym Związku Hodowców Koni w Rzeszowie, który dokonywał będzie następujących czynności:

 • Opis słowny i graficzny
 • Czipowanie koni
 • identyfikacja koni z wydanymi paszportami polskimi
  i zagranicznymi
 • wydanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego
  do 12 miesiąca życia
 • przekazywanie danych m.in. o dokumentach identyfikacyjnych do Komputerowej Bazy Danych prowadzonej przez ARiMR

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów