I Zjazd Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich

W imieniu Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku informujemy o I Zjeździe Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich. Walny Zjazd wyborczy odbędzie się 25.01.2020 r. (sobota) w Sztumie, ul. Reja 12 (teren szpitala) w pierwszym terminie 10:30, drugi termin 11:00.

Porządek Zjazdu

 1. Otwarcie Zjazdu – powołanie Przewodniczącego Sekretarza Prezydium oraz przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zjazdu.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrótacyjnej i Wnioskowej Koni Sztumskich.
 3. Przedstawienie potrzeb założenia Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 4. Wybór Prezesa Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 5. Wybór Zarządu Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego wniosku o przyjęcie Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich do struktur działania PZHK.
 8. Przedstawienie Wniosków na Walny Zjazd PZHK.
 9. Wolne wnioski.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie Zjazdu.