I Zjazd Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich

W imieniu Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku informujemy o I Zjeździe Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich. Walny Zjazd wyborczy odbędzie się 25.01.2020 r. (sobota) w Sztumie, ul. Reja 12 (teren szpitala) w pierwszym terminie 10:30, drugi termin 11:00.

Porządek Zjazdu

 1. Otwarcie Zjazdu – powołanie Przewodniczącego Sekretarza Prezydium oraz przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zjazdu.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrótacyjnej i Wnioskowej Koni Sztumskich.
 3. Przedstawienie potrzeb założenia Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 4. Wybór Prezesa Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 5. Wybór Zarządu Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego wniosku o przyjęcie Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich do struktur działania PZHK.
 8. Przedstawienie Wniosków na Walny Zjazd PZHK.
 9. Wolne wnioski.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie Zjazdu.

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712