I miejsce klaczy z Podkarpacia w zaprzęgowym ZT w Klikowej .

Dużym sukcesem Pana Piotra Dziekana z powiatu mieleckiego zakończyła się próba dzielności po 60-dniowym treningu zaprzęgowym w ZT Klikowa. Trzyletnia siwa klacz BRITNEY rasy śląskiej Alger-Berta po Impuls z wynikiem 88,50 pkt i oceną bdb zwyciężyła w stawce 17 klaczy w próbie dzielności ,która została przeprowadzona w dniach 4-5 maja br . w Klikowej .Britney w poszczególnych elementach próby tj .w próbie szybkości w kłusie / 1 km / w próbie wytrzymałości / kłus na 2 km / oraz w próbie szybkości w stępie / 500 m / uzyskała najszybsze czasy ,co przy dobrych ocenach z próby na czworoboku ,ocenie obcego powożącego i ocenie kierownika ZT pozwoliło jej uzyskać najlepszy wynik końcowy próby .

Gratulacje dla Piotra Dziekana hodowcy i właściciela tej obiecującej trzyletniej klaczy .

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

 

 

 

 

 

 

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712