Pilny komunikat do wszystkich ekip zakwalifikowanych na zawody w Rudawce Rymanowskiej 2021

XX Pożegnanie Wakacji – Rudawka Rymanowska 2021

W imieniu organizatorów XX Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przedstawia wykaz ekip koni rasy huculskiej zakwalifikowanych na zawody i zgłoszonych do poszczególnych konkursów z przydzielonymi boksami i stanowiskami dla koni.
Jednocześnie informuję, że decydując się na przyjęcie wszystkich chętnych  zmuszeni byliśmy dokonać rozlokowania koni w boksach i na stanowiskach wg posiadanych możliwości na terenie obiektu.
Rozdział ten jest ostateczny i nie podlega jakiejkolwiek weryfikacji.

Ponadto prosimy wszystkie ekipy o zdyscyplinowany dowóz koni na zawody najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2021 (piątek)do godz.15:00 i zdanie dokumentacji w biurze zawodów.

Zgodnie z programem obowiązkowy przegląd weterynaryjny wszystkich koni rozpocznie się o godz.16:00 a odprawa techniczna ekip i zawodników o godz.18:00.

Obecność obowiązkowa !

Marek Gibała
przewodniczący Komisji Sędziowskiej

ekipy