UWAGA ! Zmiana w programie hodowli – komisyjna kwalifikacja do wpisu klaczy huculskich

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje wszystkich hodowców i właścicieli koni rasy huculskiej, że zgodnie z aktualnie obowiązującym Programem Hodowli koni rasy huculskiej  Konie rasy huculskiej  w rozdziale VIII pkt. 8,4 stanowi:
“Od 1 stycznia 2024 r. klacze w celu wpisania do księgi ocenia komisja powołana
przez prowadzącego księgę za pośrednictwem OZHK/WZHK właściwego do miejsca organizowanego przeglądu, który określa również termin kwalifikacji. W skład  komisji oceny wchodzą co najmniej dwie osoby z uprawnieniami wpisu do księgi koni rasy huculskiej. Minimalna liczba klaczy przedstawionych do kwalifikacji wynosi 5 szt., a minimalny wiek – 33 miesiące.”

W związku z powyższym prosimy wszystkich hodowców i właścicieli koni o uwzględnienie tego obowiązku w swoich planach hodowlanych począwszy od 2024 r.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów