Wykaz Ogierów na 2023 rok

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że wydany został Wykaz Ogierów wpisanych do Ksiąg i Rejestrów hodowlanych kryjących w roku 2023 na terenie woj. podkarpackiego.
Rejestr jest bogato ilustrowany w zdjęcia ogierów stacjonujących w poszczególnych powiatach.
Zainteresowanych nabyciem Rejestru prosimy o kontakt z biurem OZHK Rzeszów.
Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów