Zmiana – Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podejmowane w 2021 roku

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje wszystkich hodowców którzy złożyli wnioski o uczestnictwo w Programach Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, że zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczonym, w ramach konsultacji publicznych, na stronie legislacja.rcl.gov.pl nowe zobowiązania podejmowane w okresie przejściowym tj. w latach 2021 i 2022, będą podejmowane na okres 2 lat. Dotyczy to również tych hodowców , którzy zadeklarowali kontynuację zobowiązania na kolejne lata od 15 marca 2021r.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów