Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHK

Zarząd Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że w dniu 19 kwietnia br. grupa Delegatów na Walny Zjazd PZHK zebrała podpisy 25 Delegatów i złożyła w sekretariacie biura PZHK na ręce Prezesa PZHK Adama Kowalczyka wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHK w celu odwołania obecnego Prezesa PZHK.
Pod wnioskiem podpisali się delegaci reprezentujący Wojewódzkie , Okręgowe i Rasowe Związki Hodowców Koni sfederowane z PZHK.

W załączeniu:
Wniosek o Zwołanie Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZHK.

z upoważnienia Zarządu
Marek Gibała
Dyrektor OZHK w Rzeszowie

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHK